Hassas Kontrollü Klima Yerleşimi
Hassas Kontrollü Klima Oda İçi Konumlandırılması
Super User

Veri merkezlerinde, sunucu, pano, UPS ve Akü odalarında kullanılan “Hassas Klima” cihazlarından en iyi verimi alabilmeniz, ortam koşuları göz önüne alınarak yapılmış olan bir konumlandırma ile mümkün olabilir. Konumlandırmanın yanı sıra unutulmaması gereken diğer bir hususta standartlara uygun bir montaj prosedürünün izlenmiş olmasıdır.

Doğru yapılmış bir cihaz yerleşimi, istenilen soğutma verimini tam olarak elde etmenizi sağlarken performans enerji verimliğini de en üst düzeye çıkarır. Ayrıca doğru olarak konumlandırılmış bir “Hassas Klima” cihazı, ortamın nem değerinin standart sınırlar içerisinde kalmasına olanak tanır. Konunun uzmanları tarafından yapılmış olan montajlar, oluşacak birçok sorunun önüne geçer. Sorunsuz bir “Hassas Klima” sistemi ile zamanınız size kalırken maddi kayıplarınızı da önlenmiş olur.Hassas Klima

Hassas Klima İç Ünite Yerleşiminde Nelere Dikkat Edilmeli

Hassas Klima iç ünite yerleşiminde kullanılacak cihazların hava emişi ve hava üflemesi yönlerine göre gruplamak en iyi anlatım şekli olacaktır.

Yanlış kapasite seçimi ve aşağıda bahsetmiş olduğumuz konumlandırma bilgilerinin göz ardı edilmesi durumunda, “hassas klimaların” bulundukları ortam sıcaklık değerlerinde yükselmeler ve düşmeler sıkça oluşacaktır. Eğrisel bir grafik ekranından izleyecek olursanız sürekli olarak aşağı ve yukarı şekilde oluşan dalgalanmalar göreceksiniz. Bu dalgalanmalar ne kadar az olursa ortam için seçilmiş klima kapasitesi ve konumlandırması o kadar iyi demektir. Dalgalanmanın az olması "Hassas Klima" cihazının performans enerji verimliğinin iyi olduğu anlamına da gelir.

Hava Akış Yönü; Üsten Emişli Altan Üflemeli “Hassas Klima”

Bu tip “hassas klima” cihazları genellikle yükseltilmiş döşeme sistemi kullanılan veri merkezleri, sunucu odaları, UPS odaları ve pano odaları için idealdir. “Hassas Klima” cihazı yükseltilmiş döşeme ve zemin arasında kalan boşluğu bir havalandırma kanalı gibi kullanır. Isınan ve soğuması gereken cihazların altına veya önüne soğuk hava akışı sağlamak için menfezler konulur.

Hava akış yönü üsten emiş alttan üflemeli bir “hassas klima” için en belirleyici özellik döşeme yüksekliği ve hava emişi için tavan ile arasındaki yüksekliğin ne kadar olduğudur. Hem hava üflemesi hem de hava emişi için gerekli olan yükseklik minimum 30cm olmalıdır. Soğuk havayı, döşeme ve zemin arasındaki boşluğu kullanarak istediğimiz noktada elde edebilmekteyiz fakat burada asıl önemli olan konu ısınan sıcak havayı “Hassas Klima” cihazının emişine ulaştıra bilmemizdir."Hassas klima" cihazını mümkün olduğu kadar sıcak hava kaynağına yakın konumlandırmamız gerekmektedir. Cihaz mümkün olduğu kadar menfezlerden çıkan soğuk havayı emmemelidir. "Hassas Klima" soğuk havadan emiş yaparsa ortamı set edilen sıcaklık değerine kadar soğutmuş olduğunu sanacaktır. Ortamı homojen bir sıcaklığa getirmeden soğutma işlemini durduran cihaz kısa bir süre içerisinde tekrar çalışacaktır, bu dur kalklar "hassas klima" cihazının kompresörüne zarar verirken enerji sarfiyatınızı artıracaktır.

Hava Akış Yönü; Üsten Emişli Altan Ön Üflemeli “Hassas Klima”

Bu tip “Hassas Klima” iç üniteleri kullanım alanları genellikle yükseltilmiş döşeme olmayan veya yükseltilmiş döşemenin zemin ile arasındaki yükseklik farkının 30cm altında olduğu yerlerdir. Cihaz üstem emiş yaptığı için tavan ile arasında minimum 30cm mesafe olmalıdır. Bu tip cihazlarda ön alt kısımdan hava atışı olduğu için cihazı soğutma yapılan ürünün hava emişine doğru konumlandırmak gerekmektedir. Geleneksel UPS ve panolar soğuk havayı alttan emerek ve üsten atarak soğutma yapmaktadır. UPS ve Pano odaları için ideal bir üründür. Veri merkezi, sunucu odaları ve modüler UPS sistemleri için bu tip konumlandırmalarda genellikle kabin arkasında sıcak havanın sıkışmasına sebebiyet verir. Cihaz kabin arkasında kalan sıcak havadan emiş yapmaz kendi üflediği soğuk havayı emer. Bu durumlarda “hassas klima” üst emişine bir yönlendirme paravanı yapılarak sıcak havayı emmesi sağlanmalıdır.

Sahada karşılaşılan çoğu uygulamada sıcak hava emişi için yönlendirme yapılmadığı görülmüştür. Kendi üflediği soğuk havayı emen bu “hassas klima” cihazları ortam set değerine ulaştığını sanarak soğutma sistemini kapatmaktadır. Soğutmayı kapatması ile ortam sıcaklığı çok kısa bir sürede yükselir ve cihaz tekrar soğutma sistemin devreye sokar, bu dur kalklar hassas klima cihazının kompresörüne zarar verirken enerji sarfiyatınızı artıracaktır.

Hava Akış Yönü; Altan Ön Emişli Üsten Üflemeli “Hassas Klima”

Bu tip Bu tip cihazlar genellikle” Laboratuvar” ortamları için tavsiye edilmektedir. Özel bir durum olmadıkça veri merkezleri, sunucu odaları ve UPS odaları için iyi bir ürün tercihi değildirler.

Cihazın konumlandırıldığı alanda homojen bir hava sıcaklığı dağlımı gözükebilir fakat performans enerji verimliği konusunda kötü bir seçimdir.

Alt ön emiş üsten üflemeli “Hassas Klima” cihazı kullanılacak ise cihazın üst emişine deve boynu diye tabir edilen hava yönlendirmesi yapılması faydalı olacaktır. 

 Ürün laboratuvar ortamında kullanılacak ise cihaz üzerine konan deve boynuna tekstil kanal bağlanmalıdır. Tekstil kanal uygulaması ortamda sıcaklık ve nem değerlerinin homojen şekilde dağılmasına imkân tanır.